THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

Thủ tục nhập khẩu máy tính để bàn đơn giản nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Duc Viet Transport để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục nhập khẩu máy tính để bàn
Thủ tục nhập khẩu máy tính để bàn

1. Căn cứ pháp lý – Thủ tục nhập khẩu máy tính để bàn

  • Luật quản lý chất lượng 05/2007/QH12
  • Nghị định 132/2008/NĐ-CP sửa đổi bởi nghị định 74/2018/NĐ-CP
  • Thông tư 04/2018/TT-BTTTT
  • Công văn 2765/BTTTT-CVT ngày 21/08/2018
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC sửa đổi bởi thông tư 39/2018/TT-BTC
  • Thông tư 30/2011/TT-BTTTT
  • Quyết định 3482/QĐ-BKHCN năm 2017 có ban hành kèm theo “Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ”.Tuy nhiên máy tính để bàn không thuộc danh mục này. Không phải thực hiện thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan.

2. Nhập khẩu máy tính để bàn phải công bố hợp quy?

Thông tư 04/2018/TT-BTTTT thì mặt hàng máy tính cá nhân để bàn (desktop) thuộc “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy khi nhập khẩu”.

Cụ thể tại Phụ lục II: Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành CNTT&TT bắt buộc phải công bố hợp quy. Máy tính để bàn sẽ áp dụng theo TCVN 7189:2009.
Tuy nhiên nếu doanh nghiệp nhập khẩu về để chính doanh nghiệp sử dụng (phục vụ cho mục đích của mình) thì không phải công bố hợp quy theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 30/2011/TT-BTTTT, được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2018/TT-BTTTT.

3. Phải dán nhãn năng lượng màn hình máy tính?

Theo Quyết định 04/2017/QĐ-TTg thì mặt hàng màn hình máy tính phải được dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng theo các TCVN hiện hành.

4. Hồ sơ hải quan nhập khẩu máy tính để bàn

Hồ sơ hải quan nhập khẩu máy tính để bàn sẽ theo khoản 5 điều 1 thông tư 39/2018/TT-BTC (sửa đổi điều 16 thông tư 38/2015/TT-BTC).

Bộ hồ sơ cơ bản gồm:

– Tờ khai hải quan nhập khẩu

– Commercial Invoice (hóa đơn thương mại)

– Bill of Lading

– C/O nếu có

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TẬN TÌNH NHẤT!

 

4.9/5 - (1500 bình chọn)